Grijsgroen toont de rijkdom van een groene stad

In de nieuwe serie Grijsgroen ga ik op expeditie om de stadsnatuur tot leven te wekken. Samen met ecologen, stadsbewoners en mijn camera ontdek ik de stad als natuurgebied en film bijzondere taferelen die zich buiten ons blikveld afspelen. We zien hoe de bever voet aan wal zet nu de Maas meer ruimte krijgt. We jagen met de slechtvalk op stadsduiven die de rotsachtige kliffen in Zuid-Europa inruilden voor hoogbouw in de stad. We zien hoe huisslakken en merels zich vlak onder onze neus evolutionair aanpassen aan de stad. We krijgen een inkijkje in het seksleven van de rosse metselbij en we duiken in de onderwaterwereld op zoek naar de snoek. We gaan wildplukken, ontdekken de tuin als uitgestrekt leefgebied voor extravagante insecten met bijzondere leefwijzen en krijgen zo een nieuwe blik op het leven in de stad en de mensen die daar oog voor hebben.

Als we ruimte geven aan de natuur neemt ze die razendsnel in en de manier waarop is fantastisch om te zien.

Mijn motivatie

In 2020 besloot ik dat ik als filmmaker reclame voor de natuur wilde maken. Toen ik oog kreeg voor het leven vlakbij huis zette dat een verandering in gang. Elke wandeling werd een ontdekkingstocht. Zelfs de mossen op een boom worden interessant als je je erin verdiept. Ineens kwam ik overal te laat, want er is zoveel te zien. Ook in de stad.

Ik wil met Grijsgroen niet alleen mijn verwondering delen, maar ik hoop de stedeling ook te verleiden meer ruimte te maken voor groen in de stad. Het ombuigen van biodiversiteitsverlies, het tegengaan van hittestress en het opvangen van piekbuien zijn uitdagingen die we op kunnen lossen door onze tuinen, pleinen, parken en daken te vergroenen. Niet alleen belangrijk om te doen, maar vooral ook mooi om te zien hoe de natuur die ruimte gaat benutten. De stad heeft voor mij meer veel waarde gekregen sinds ik oog heb gekregen voor het leven dat ons omringt. In Grijsgroen leen ik mijn ogen uit aan de kijker.

Om ruimte voor natuur te willen maken moet je hem waarderen en om hem te waarderen moet je er oog voor hebben. Daar wil ik als filmmaker aan bijdragen.